Курс за психолошку интервенцију у кризи

Курс за психолошку интервенцију у кризи, који је организовала Управа за људске ресурсе Генералштаба, успешно je завршило 20 психолога из команди и јединица Војске Србије.
Детаљније