Линкови

Министарство одбране Војске Србије www.mod.gov.rs/
Војска Србије 
- www.vs.rs/
Институт за стратегијска истраживања Министарства одбране http://www.isi.mod.gov.rs/
Војномедицинска академија -
 http://www.vma.mod.gov.rs/sr/
Војна болница Ниш - www.vbnis.mod.gov.rs/
Универзитет одбране у Београдуwww.uo.mod.gov.rs/
Војна академија http://www.va.mod.gov.rs/
Војна гимназија - www.gimnazija.mod.gov.rs/
Медицински факултет ВМА Универзитета одбране у Београдуwww.mfvma.mod.gov.rs/
Учење на даљину и симулацијеwww.elearning.mod.gov.rs/
Медија центар ОДБРАНАwww.odbrana.mod.gov.rs/
Часопис "Нови гласник"www.noviglasnik.mod.gov.rs/
Стандардни изрази у војној терминологији српског и енглеског језикаwww.smesta.mod.gov.rs/
Трећи паневропски регионални конгрес Међународног комитета војне медицинеwww.3pemmc.mod.gov.rs/
Друштво психолога Србије -  www.dps.org.rs
Одсек за психологију, Филозофски факултет Нови Сад http://www.psihologija.edu.rs/
Департман за психологију, Филозофски факултет Ниш 
http://www.filfak.ni.ac.rs/organizacija/departmani/psihologija.html
Одељење за психологију, Филозофски факултет Београд 
www.f.bg.ac.rs/psihologija
Институт за психологију, Филозофски факултет Београд 
http://www.f.bg.ac.rs/instituti/IPS/o_institutu
Епсихотерапија -
 http://www.epsihoterapija.com/
Међународна конференција о тестирању у војсци (IMTA)-http://www.imta.info/
Интеранционални симпозијум примењене војне психологије (IAMPS)-http://www.iamps.org/body_index.html