Радови
Утицај социјалних аспеката прилагођавања током школовања на образовну успешност кадета Војне академије (Војно дело; аутори: Јованка Шарановић, Будислав Суша, Анита Ђоршевић)
Утицај социјалних аспеката прилагођавања током школовања на ...
Управљање кризним ситуацијама (Нови Гласник 2/2014)
Управљање кризним ситуацијама (Нови Гласник 2/2014)
Критичко мишљење као пожељна особина у војној професији
Критичко мишљење као пожељна особина у војној професији
Управаљање стресом и спречавање мобинга (Нови гласник; бројБрој 1-2/2010)
Управаљање стресом и спречавање мобинга (Нови гласник; ...
Грешке у оцењивању запослених (Нови Гласник; број: 1-4/2011)
Грешке у оцењивању запослених (Нови Гласник; број:
Истраживање праксе управљања људским ресурсима противтерористичких јединица (Нови гласник; број 1/2009)
Истраживање праксе управљања људским ресурсима ...
Савремене тенденције у области менаџмента људских ресурса (Војно дело; аутор р Ранко Лојић)
Савремене тенденције у области менаџмента људских ресурса ...
Преференција вредности професионалних и непрофесионалних припадника Војске Србије (Војно дело; аутори: Јан Марчек и Драгана Аларгић)
Преференција вредности професионалних и непрофесионалних ...