Мисија, циљеви и задаци

Основна мисија психолога у Министарству одбране и Војсци Србије (војних психолога) је у функцији управљања људским ресурсима, oбезбеђења ефикасности и квалитета у стручном оспособљавању и психофизичкој спремности припадника Министарства одбране и Војске СРбије, а ради унапређења оперативних способности војске за извршавање додељених мисија и задатака.

Задаци војних психолога: психолошке припреме професионалних војних лица, изграђивање лидерских способности професионалних припадника, селекција и класификација кадра, социјализација професионалних припадника и каријерно саветовање, процена кохезивности војних колектива, процена актуелног психичког статуса и рад на случајевима неприлагођености, праћење психофизичког оптерећења, образовање и стручна едукација професионалних припадника МО и ВС.

Психолошка делатност у систему одбране Републике Србије присутна је седам деценија, у разним областима рада психолога, почев од војног здравства и ментално-хигијенских активности, преко војног школства и научних истраживања у војној психологији, до увођења психолога у војне јединице и центре за обуку војника и старешина.

Током живота и рада професионалних припадника Министарства одбране и Војске Србије, психолози имају врло активну улогу у пријему и праћењу сталног састава људства, у подршци командовању и управљању људским ресурсима.

Психолог у војсци један је од првих стручних органа са којима се срећу лица из грађанства заинтересованa да приступе систему одбране. Јер, да би се остварио пријем у војну службу или добровољно служио војни рок, потребно је да се, између осталих критеријума, задовоље и критеријуми психолошке селекције. За ту врсту процене одговорни су психолози у центрима за психолошку селекцију војно-здравствених установа Министарства одбране.

По пријему у установе Министарства одбране и јединице Војске Србије, настављају се психолошке процене сталног састава Војске од стране психолога надлежних за те јединице. Психолог изводи психолошке припреме за извршавање задатака различитих нивоа сложености (од обављања стражарске, чуварске и пријавне службе до одласка у мултинационалне операције), учествује у каријерном усмеравању припадника војске, предузима активности на пружању психолошке подршке на личном и професионалном плану и, по потреби, упућује на медицински третман или процену радне способности.

Психолози у јединицама Војске Србије и установама Министарства одбране такође учествују у спровођењу контроле оперативних и функционалних способности војних јединица и имају важну улогу у унапређивању квалитета људских ресурса у систему одбране.

Клинички психолози у војно-медицинским установама Министарства одбране надлежни су, у сарадњи са војним психијатрима, за психодијагностичку процену и психотерапијски третман у лечењу сталног састава Војске Србије и других војних осигураника. Као и психолози у војним јединицама, учествују у психолошкој превенцији и заштити менталног здравља, пружају саветодавну помоћ припадницима војске и члановима њихових породица.

Психолози у Војној гимназији и Војној академији радом са ученицима и кадетима, у настави и ван ње, доприносе усвајању психолошких знања и вештина и формирању особина пожељних за будуће професионалце.

Поред наведеног, војни психолози учествују у научним истраживањима од стратегијског значаја за систем одбране, у надлежности Института за стратегијска истраживања Министарства одбране.