Организација

Организација психолошке делатности у систему одбране


Организација Одељења за развој психолошке делатности
Главна мисија Одељења за развој психолошке делатности Сектора за људске ресурсе Министарства одбране је координација рада војних психолога, развој и унапређење психолошке делатности у складу са потребама система одбране, савременим научним достигнућима, примерима добре праксе, законским прописима и етичким кодексом струке.

Циљеви и задаци Одељења за развој психолошке делатности:

- Дугорочно улагање у квалитет и развој психолошког кадра у Министарству одбране и Војсци Србије, у складу са савременим научним достигнућима, највишим етичким принципима и потребама система одбране Републике Србије;
- Унапређивање управљања људским ресурсима и оперативне и функционалне способности војске; подршка одлучивању и командовању на свим нивоима (стретешком, оперативном и тактичком) у систему одбране;  
- Психолошка селекција, профилисање кадрова, развој каријере и каријерно саветовање за припаднике МО и ВС;
- Психолошка превенција, заштита и унапређење менталног здравља припадника МО и ВС;
- Организовање едукација, курсева, тренинга, радионица са домаћим и страним тренерима;
- Осавремењивање материјала и методике наставе и обуке из војне психологије; психолошке припреме за мисије војске; 
- Евалуација и унапређивање методологије рада војних психолога;
- Нормативно регулисање психолошке праксе;
- Сарадња са другим установама у систему одбране и институцијама у Републици у областима од значаја за војну психологију;
- Међународна војна сарадња у области војне психологије; 
- Учешће на домаћим и међународним научно-стучним скуповима.